Legie Kondor

Z Legie Kondor
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Aktuální znak Legie Kondor

Legie Kondor (=Legie=) je původně svaz hráčů hry War Thunder založený 1. ledna 2015 čtyřmi přáteli, Danielem Maštalkou, Tomášem Nedvědem (oba zmínění svého času velitelé svazu), Davidem Krištofovicem a Annou Maštalkovou.

Historie

Založení a počátky svazu

Svaz byl založen jako protiklad proti svazům, citlivým na denní aktivitu členů. Zakládající členové předtím prošli několika svazy tohoto druhu, než se před Vánoci 2014 rozhodli založit vlastní svaz. 17. prosince 2014 byla zaregistrována doména legiekondor.cz a zahájeny přípravy na založení svazu v samotné hře. Ten byl založen 1. ledna 2015 (dobře zapamatovatelné datum).

Po založení nebyl svaz rozdělen na jednotky, k čemuž došlo až 8. června 2015, kdy byly vytvořeny dvě podjednotky. Svého času by se daly považovat za hlavní podjednotky, i když neplnily stejnou funkci.

 • 1. skupina „Kuromorimine“ – spojená s anime Girls und Panzer, velitel: Daniel Maštalka (v hodnosti kpt.LK)
 • 2. skupina „Hans Ulrich-Rudel“ – historická jednotka, velitel: Tomáš Nedvěd (v hodnosti kpt.LK)

Svaz v této době nepodnikal kroky k náboru nových členů a vystřídalo se v něm několik dalších přátel zakládajících členů. Po příchodu Petra Kulíka (na přelomu let 2015 a 2016), prvního člena, který se stal důstojníkem a přitom nebyl z blízkého okolí zakladatelů, se svaz začal více otevírat veřejnosti.

1. velká reorganizace

1. března 2016 došlo k povýšení svazu ze spojení jednotek do oddílu na smíšený pluk o dvou hlavních podjednotkách a třech vedlejších podjednotkách. Navíc byl přidán osamostatněný štáb pluku.

Struktura svazu byla po reorganizaci následující:

 • Stab (Schwarzesgraffen 666) – velení pluku, velitel: Daniel Maštalka (velitel svazu, v hodnosti mjr.LK)
 • Panzerabteilung 1 (PzA1 von Maštalka) – tankový oddíl, velitel: Petr Kulík (v hodnosti kpt.LK)
  • I. Kompanie (I./PzA1 Kuromorimine) – spojená s anime Girls und Panzer
  • II. Kompanie (II./PzA1 Knispel) – historická jednotka
  • III. Kompanie (III./PzA1 Československá) – vlastenecká jednotka
 • Sturzkampfgeschwader 2 (StG2 Immelmann) – letecká eskadra, bez vlastního velitele (podřízena zástupci velitele Tomáši Nedvědovi)
  • I. Staffel (I./StG2 Hans-Ulrich Rudel) – historická jednotka
  • II. Staffel (II./StG2 311. Squadron RAF) – vlastenecká jednotka
  • III. Staffel (III./StG2 Sturm Witches) – spojená s anime Strike Witches

Po této reorganizaci došlo k několika dalším dílčím změnám. Za nejvýznamnější lze považovat pokus o vytvoření jednotek ČSAS (Československý armádní sbor, III./PzA1 a II./StG2) se samostatným velením. Podjednotky ale nakonec pro nedostatek členů zůstaly plně podřízeny svým hlavním podjednotkám. Došlo také ke zrušení záložní jednotky. Tuto strukturu svaz držel do 18. srpna 2017.


2. velká reorganizace

18. srpna 2017 došlo k první velké propouštěcí vlně ze svazu. Propuštěni byli všichni členové, kteří během tří měsíců nezareagovali na vyhlášení povinného potvrzení členství ve svazu. V návaznosti na to byly také pro nedostatek členů zrušeny jednotky III./PzA1 a III./StG2. 24. srpna opustil funkci velitele svazu plk.LK Daniel Maštalka a převzal ji plk.LK Tomáš Nedvěd. plk.LK Daniel Maštalka zaujímá novou funkci velícího operačního důstojníka a jmenuje první operační důstojníky.

Struktura svazu byla po reorganizaci následující:

 • Stab (Schwarzesgraffen 666) – velení pluku, velitel: Tomáš Nedvěd (velitel svazu, v hodnosti plk.LK)
 • Panzerabteilung 1 (PzA1 Bronzebeard (od 5. února 2017)) – tankový oddíl, velitel: Petr Kulík (v hodnosti mjr.LK)
  • I. Kompanie (I./PzA1 Kuromorimine) – spojená s anime Girls und Panzer, velitel: Andrej T. (v hodnosti por.LK)
  • II. Kompanie (II./PzA1 Knispel) – historická jednotka, velitel: Jan M. (v hodnosti por.LK)

3. dílčí reorganizace

8. listopadu 2017 byla vyhlášena námořní podjednotka. Ke stejnému datu byly ale zrušeny jednotky II./PzA1 a II./StG2.

Struktura svazu byla po reorganizaci následující:

 • Stab (Schwarzesgraffen 666) – velení pluku, velitel: Tomáš Nedvěd (velitel svazu, v hodnosti plk.LK)

4. velká reorganizace

Proběhla 26. června 2020 na popud někdejšího hlavního operačního důstojníka Daniela Maštalky. Důvodem k ní byla složitá a nepřehledná struktura velení a velké množství neaktivních důstojníků. Řetězce velení proto byly zrušeny a byl vytvořen pouze jeden dle vzneseného návrhu. Struktura svazu zůstala stejná, struktura velení byla změněna na následující:

 • Organizační velení:
  • gen. Tomáš Nedvěd – velitel svazu
  • kmdr. Petr Kulík – zástupce velitele
  • adm. Lucie S. – nejvyšší velitel
 • Výkonné velení:
  • kpt. Daniel Maštalka – taktický velitel
  • mjr. Revy – operační velitel PzA1
  • mjr. Whitehman – operační velitel StG2
  • kpt. Amálie Neradová – operační velitel 3.T-Flot.
  • kpt. Michal Krajňák – zástupce operačního velitele 3.T-Flot.

1. puč

Známy tiež aj ako Veľká októbrová Petrova revolúcia. Udalosti sa odohrali 18. októbra 2020. Vtedajší veliteľ zväzu Tomasked bol vyzvaný na súboj v hre Total War jeho zástupcom OriginalPetrom. Súboj kontumačne prehral hneď na začiatku, lebo porušil stanovené pravidlá. Taktizovalo sa však ďalej, no nakoniec bola jeho armáda OriginalPetrom rozmetaná.

K týmto udalostiam treba poznamenať aj Štábneho odchod z postu Taktického veliteľa na štáb a založenie ním vedeného pochodového orchestru.

Následná štruktúra velenia zväzu:

 • Organizačné velenie:
  • kmdr. Petr Kulík – veliteľ zväzu
  • plk. Michal Krajňák – zástupca veliteľa zväzu
  • adm. Lucie S. – najvyšší veliteľ
 • Výkonné velenie:
  • kpt. Amálie Neradová – taktický veliteľ a operačný veliteľ 3.T–Flot.
  • mjr. Revy – operačný veliteľ PzA1
  • mjr. Whitehman – operačný veliteľ StG2

2. puč

Často označován jako Vinný puč, se započal 24. ledna 2024 a vyvrcholil 28. ledna 2024 prohrou dosavadního velitele. Přesnější informace budou doplněny.

Strukura velení byla po těchto událostech následující:

 • Organizační velení:
  • kmdr. Itami – velitel svazu
  • kmdr. Michal Krajňák – zástupce velitele
 • Výkonné velení:
  • kpt. Amálie Neradová – taktický velitel
  • mjr. Šturmovik – operační velitel PzA1
  • mjr. Whitehman – operační velitel StG2
  • kpt. Daniel Maštalka – operační velitel 3.T-Flot.

Organizace svazu

Struktura

 • Stab (Schwarzesgraffen 666) – velení pluku, velitel: kmdr.LK Itami (velitel svazu)

Struktura velení

Kategorie Minimální hodnost
Organizační velení Velitel svazu Zástupce velitele svazu Plukovník–LK
Výkonné velení Taktický velitel Operační velitel PzA1 Operační velitel StG2 Operační velitel 3.T-Flot. Kapitán–LK
Důstojníci Ostatní důstojníci Poručík–LK
Praporčíci Poddůstojnici Mužstvo

Velitelé

Funkce Jméno Hodnost
Velitel svazu Itami Komodor–LK
Zástupce velitele svazu Michal Krajňák Plukovník–LK
Taktický velitel Amálie Neradová Námořní kapitán–LK
Operační velitel PzA1 Šturmovik Major–LK
Operační velitel StG2 Petr Kulík Major–LK
Operační velitel 3.T-Flot. Daniel Maštalka Námořní kapitán–LK
Velitel I./PzA1 RevyHel Kapitán–LK
Velitel I./StG1 Whitehman Kapitán–LK